Farmaceutisch specialistische zorg 2025

Meerjarenbeleidsplan NVZA

 

Medicatie is maatwerk

De ziekenhuisapotheker1 is de farmaceutisch behandelaar van patiënten die onder behandeling zijn van een of meerdere medisch specialisten, onafhankelijk van waar de patiënt zich bevindt. Dat kan zijn in het ziekenhuis of op de polikliniek, maar ook thuis of bijvoorbeeld in een verpleeghuis of in een hospice.

De NVZA verenigt de ziekenhuisapothekers. Onze zorg noemen wij farmaceutisch specialistische zorg. We staan, conform onze missie en visie, voor gepersonaliseerde zorg, voor innovatie, en voor veilig en verantwoord gebruik van medicatie en publieke middelen.

Ziekenhuisapothekers kennen hun patiënten. Wij weten welke geneesmiddelen een patiënt allemaal gebruikt en wat zijn behoeften zijn. Wij adviseren op welke wijze geneesmiddelen het beste zijn te gebruiken. Wij behandelen patiënten op basis van hun behoeften en individuele kenmerken, zoals de actuele lichaamsfuncties. Onze patiënten gebruiken vaak meerdere soorten specialistische medicatie en regelmatig zijn er meerdere medisch specialisten bij hun behandeling betrokken.

Medicatie is voor ons maatwerk:

  • Op maat voor de patiënt, die kwalitatief goede en veilige zorg krijgt die het beste bij hem past.
  • Op maat voor de samenleving, door effectieve zorg te leveren, met oog voor toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.
  • Op maat in het netwerk waarin we samen met andere zorgverleners en patiënten werken aan nieuwe behandelingen en het verbeteren van bestaande behandelingen.

Maatwerk heeft de toekomst. In dit meerjarenbeleidsplan laten we zien hoe wij daar in de komende vijf jaar naartoe werken. Met concrete doelstellingen en duidelijke ambities gaan wij op naar toekomstbestendige farmaceutisch specialistische zorg 2025!

Bestuur NVZA,
september 2019

1 In dit document wordt met ziekenhuisapotheker bedoeld een apotheker die werkzaam is in de specialistische zorg. Dit zijn alle apothekers werkzaam in een ziekenhuis die de volle breedte van het specialisme ziekenhuisfarmacie uitoefenen, of een deelgebied daarvan, zoals poliklinische farmacie, bereidingen en klinisch geneesmiddelenonderzoek.